Ubezpieczenia na życie

 

Dla Ciebie i bliskich - indywidualne i grupowe ubezpieczenie pracownika i jego rodziny

Jego  celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (małżonkowie, dzieci, rodzice). Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego, naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

 1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy.
 1. na wypadek śmierci członków rodziny:
 • małżonka,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.
 1. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
 2. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
 3. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • doraźnej ochrony medycznej.
 1. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • złamaniem kości,
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ciężką chorobą.
 1. na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie na potrzeby osób ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.
Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

google logo