Gwarancje ubezpieczeniowe

BRANŻE POTRZEBUJĄCE ZABEZPIECZEŃ GWARANCYJNYCH:

 

 • Budownictwo drogowe: budowa/ remont dróg powiatowych, gminnych, leśnych, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych
 • Budownictwo drogowe infrastrukturalne: autostrady, drogi krajowe
 • Budownictwo kubaturowe:
  • Obiekty użyteczności publicznej: szpitale, szkoły, muzea, teatry, sale sportowe, urzędy, hotele, galerie handlowe, stadiony, baseny,
  • Obiekty przemysłowe: hale, magazyny
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
 • Budownictwo infrastruktury kolejowej i tramwajowej (linie kolejowe i tramwajowe
 • Budowa sieci przesyłowych dla energii cieplnej, energii elektrycznej, gazownictwa
 • Roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi i klimatyzacyjnymi
 • Termomodernizacje budynków, ocieplanie, wymiana stolarki
 • Projektowanie, nadzór inwestorski i projektowy
 • Produkcja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • IT (Dostawa sprzętu, programów komputerowych, usługi serwisowe)
 • Prace konserwatorskie i renowacyjne
 • Dostawy towarów, materiałów
 • Odbiór i przetwarzanie odpadów
 • Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni, place zabaw, boiska szkolne, orliki
 • Usługi leśne, budownictwo na rzecz sektora leśnego
 • Usługi sprzątające, cateringowe, transportowe, szkoleniowe

 

 

 

Korzyści dla klientów posiadających gwarancje ubezpieczeniowe

 

 1. przewaga konkurencyjna – możliwość wystartowania w kilku przetargach w jednym czasie i zdobycia większej ilości zleceń
 2. zwiększenie płynności finansowej - unikanie angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia zabezpieczeń
 3. zwiększenie płynności finansowej - możliwość odblokowania zabezpieczeń finansowych złożonych do wcześniej zawartych kontraktów,
 4. obniżenie kosztów - koszt gwarancji niższy od kosztu zablokowania środków
 5. prestiż - potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów przez Gwaranta z bardzo wysoką wiarygodnością (rating Standard&Poor’s: A+)
 6. czas - możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia bezpośrednio u agenta bez zaświadczeń weksli i dokumentów* (*dotyczy gwarancji wadium do 50 000 zł bez UoL, w TUiR Warta S.A.)
 7. wygoda- po zawarciu Umowy o limit i złożeniu zabezpieczeń proces otrzymania gwarancji przebiega bardzo szybko
 8. optymalizacja dostępnego finansowania w bankach- Jeżeli gwarancji udziela bank z którym Klient współpracuje, może to znacząco ograniczyć limity kredytowe uzyskane przez Klienta w tymże banku
 9. bezpieczeństwo- brak utraty zatrzymanej kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta (szczególnie gdy Beneficjentem jest podmiot prywatny)
 10. przewaga gwarancji ubezpieczeniowych nad bankowymi- treści gwarancji ubezpieczeniowych są “bezpieczniejsze” niż treści gwarancji bankowych. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych wymagane jest dołączenie do wezwania większej ilości dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia.

 

Rodzaje gwarancji, które wykonujemy:

 

- Gwarancja przetargowa (wadialna)

- Gwarancja należytego wykonania kontraktu

- Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

 

 

google logo